Marcel Snippe

Columbusweg 79, 3814 WD, Amersfoort, 06 235 44 968

Dialooggesprekken

Een dialooggesprek zorgt voor ontmoeting en verbinding in een gevarieerd samengestelde groep van 6 tot 8 personen. Dialogen helpen om sociale afzonderingen van groepen (segregatie), discriminatie, conflicten door wij/ zij-denken (polarisatie) en radicalisering tegen te gaan. Dialogen dragen bij aan sociale samenhang en maatschappelijke deelname. Kinderdialogen richten zich specifiek op een groep kinderen.

Dialooggesprek: in een groepsgesprek een thema verkennen.

Een dialooggesprek over een bepaald thema doorloopt vier fases:

  1. kennismaking,
  2. uitwisseling ervaringen,
  3. wensen verkennen (dromen) en ervaringen delen,
  4. kernachtig uitwerken (doen).

Een dialooggesprek wordt geleid door een gespreksleider met kennis van een goede dialoog. Een dialoog verschilt wezenlijk van een debat. Elkaar willen leren kennen staat centraal. Met een benieuwde houding luisteren en samen elkaars standpunten willen begrijpen daar draait het om. Het gaat juist niet om het overtuigen van anderen van jouw standpunt.

Marcel Snippe heeft ervaring als gespreksleider en als begeleider van kinderdialogen.