Marcel Snippe

Columbusweg 79, 3814 WD, Amersfoort, 06 235 44 968

Advies & projectleiding

Als adviseur en projectleider help ik gemeenten en maatschappelijke organisaties bij het verkleinen van gezondheidsverschillen en het vergroten van de kwaliteit van leven. Mijn focus hierbij ligt op het prikkelen van mensen, jong & oud, tot een actieve leefstijl.

Ik zet mij graag in voor…

  • advies en projectcoƶrdinatie bij het activeren van mensen door sport- en bewegingsactiviteiten,
  • het schrijven van kaders die een actieve leefstijl bevorderen en een ongezonde leefstijl ontmoedigen,
  • het opstellen van sport- en gezondheidsbeleid,
  • de coƶrdinatie van leefstijlprogramma’s gericht op jongeren, ouderen, volwassenen met een lage sociaaleconomische status en mensen met chronische klachten,
  • het begeleiden van expertmeetings, participatietrajecten en dialooggesprekken.

Kijk voor meer informatie op mijn LinkedIn-pagina.